معرفی وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحیم صدای اسلام
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1295
تعداد نوشته ها : 14
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
GraphistThem267

ترجمه آیه ۳ سوره بقره :

(پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند.

داوود رقی میگوید که امام صادق در تفسیر این آیه فرمودند:

متَّقین کسانی هستند که به قیام حضرت قائم(مهدی) ، که البته حق است، اقرار و ایمان داشته باشند.

اثبات الهداة ج۵ ص۷۲

کوفه ، پایگاه مشترک امام حسین(ع)و حضرت مهدی (عج)

" امام حسین(ع)از مکه به سمت کوفه رفت وحضرت مهدی (عج) از مکه به سوی کوفه خواهد رفت و مقر حکومت خود را کوفه قرار خواهد داد ، یعنی راه نیمه سیدالشهداء را به پایان خواهد رساند" 

بحارالانوار ، ج2 ص 225

دسته ها :
دوشنبه 19 7 1395 22:7

ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ع) ﻋﺼﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ‏(ص‏) ﺗﺮﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﭼﻮﻥ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﻭﻧﺪ .

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ‏(عج‏) ﻧﯿﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺩﯾﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. 

ﺯﻣﺎﻧﻪ امام ﺣﺴﯿﻦ(علیه السلام) ﻭ امام ﻣﻬﺪﯼ ‏( ﻋﻠیه ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﮑﺮﯼ، ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﺭﻭﺍﺝ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ع) ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:‏« ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻭ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ، ﺧﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺧﺖ برﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺟﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﭼﯿﺰﻯ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻪﻣﺎﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ، ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭘﺴﺘﻰ ﭼﻮﻥ ﭼﺮﺍﮔﺎﻫﻰ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ . ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﯿﻨﯿﺪ کﺴﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﻰکﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻰکﺸﺪ. ﺗﺎ ﻣﯚﻣﻦ، ﺑﻪ ﺣﻖ، ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻟﻘﺎﻯ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﺩ؟ ﻣﻦ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﻰﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺳﺘﻤکﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ. ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﯾﻦ ﻟﻌﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻰﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺭِﺳﺪ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﺍﻥ کﻤﯿﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﺣﺮﺍﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، ﺹ 245

ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ‏(ع) ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

‏« ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻬﺪﯼ ‏(عج) ﻗﯿﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ، ﻭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺍﺳﺖ کﻪ_ﻣﺮﺩﻡ- ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺃﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺮﻭ ﻗﺮﺁﻥ کﻨﺪ، ﻭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺍﺳﺖ کﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﺭﺃﻯ ﺧﻮﺩ کﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ... ﭘﺲ ﺭﻭﺵ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ کﺘﺎﺏ ﻭ ﺳﻨّﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .

 ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ / ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪﻯ ، ﺹ 138

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ‏(ع) ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ کﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ :

‏« ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ کﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯿکﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ کﻪ ﺩﺭ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻝ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ کﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩ؛ ﺑدترند.

ﻋﺮﺽ کﺮﺩﻡ : ﭼﻄﻮﺭ؟

 ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻭﻗﺘﻰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ‏(ص‏)ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺷﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺘﻬﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺻﺨﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﭼﻮﺑﻬﺎﻯ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ کﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ کﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯿکﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ کﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ ‏(ﻗﺮﺁﻥ‏) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻭﯾﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﯽ کﻨﻨﺪ. 

ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ‏ ،ﺝ 52 ، ﺹ 362

دسته ها :
دوشنبه 19 7 1395 21:57

آیا شیعه در زمان غیبت از امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) خود بهره می برد ⁉️

 جابر ابن عبدالله انصاری می‌گوید: 

خدمت حضرت پیامبر اکرم (ص) مشرف شدم و از حضرت سؤال کردم:

« هَلْ‏ یَنْتَفِعُ‏ الشِّیعَةُ بِالْقَائِمِ (علیه السلام) فِی غَیْبَتِه‏ »

 آیا شیعه در زمان غیبت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از برکات وجود آن حضرت بهره ای می برند⁉️

 پیامبر (ص) فرمودند:

« وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ إِنَّهُمْ لَیَنْتَفِعُونَ بِه کَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَ إِنْ جَلَّلَهَا السَّحَابُ »

« بله، قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرده است، آنها از برکات وجودش برخوردار می گردند و از نور ولایتش استضائه  می کنند، همان گونه که مردم از خورشید در پس پرده ی ابر استفاده می کنند.

بحار الانوار جلد 52 صفحه ی 93

حبل المتین جلد 2 صفحه ی 248

 مرحوم مجلسی ره در مورد تشبیه امام غایب به آفتاب پشت ابر میفرماید:

 تابش نور آفتاب بر اماکن و مساکن، بسته به مقدار باز بودن فضا و نبودن موانع است. یعنی هر خونه ای که درها و پنجره هاش باز و پرده هاش بالا باشد به همون مقدار از نور آفتاب استفاده میکند و برخوردار خواهد بود. 

دوستان عزیز ما هم هر چقدر فضای قلب و جان خود را بیشتر بتونیم از گناه ها و تعلقات نفسانی  پاک کنیم هر چقدر کمتر گناه کنیم هر چقدر کمتر دروغ بگیم و... بیشتر می تونیم از تابش نور امام زمان بهرمند بشیم و هر چقدر آلودگی ها کمتر باشه طبیعیه که بیشتر از برکات امام زمان تو زندگی استفاده میکنیم.

بحارالانوار ج52، صفحه ی 94

دسته ها :
چهارشنبه 13 5 1395 0:12

☝️🏼️یکی از القاب حضرت مهدی‏ (ع) «شَرید»، به معنای آواره است. از این جهت که آن حضرت در دوران غیبت، منزلی معیّن و خاصّ ندارد، به این لقب خوانده شده است.😔

اصبغ بن نباته گوید: از امیرالمؤمنین (ع) شنیدم که می‏فرمود: «صاحب این امر، شرید (آواره)، طرید (رانده)، فرید (تک) و وحید (تنها) است». 

📚 مال ‏الدین، ج 1، باب 26، ح 13

دسته ها :
پنج شنبه 23 2 1395 6:35

🌹امام حسین (ع) فرمودند: 

🍃قیام کنندة این امت ، فرزند نهم من است که غیبتی طولانی دارد و هنگامی که تاریکی های غیبت ، همه جا را فرا می گیرد ؛ خفّاشان کور چشم و گرگان درنده به تقسیم اعتبارات و امتیازات او می نشینند. 🍃

📘 الزام النواصب ص 67

دسته ها :
پنج شنبه 23 2 1395 6:31

 ﻓﺮﯾﻔﺘﮕﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ زرق ﻭ ﺑﺮﻕ ﺩﻧﯿﺎ در آخرالزمان ⚱

🍀 ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(ص) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

👈🏼 ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻢ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻢ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﻭ... ﺩﯾﻦ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﺷﺎﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.🏺

ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻼﯾﻖ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺝ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻻﺛﺮ، ﺹ 438

دسته ها :
يکشنبه 5 2 1395 23:24

👈🏼در تشرّف آقا شیخ حسن سامرایی (ره) در سرداب مقدس به محضر امام زمان، 

💠حضرت مهدی فرمودند : 

🔸« به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را قسم دهند به حق عمه ام حضرت زینب (س) که فرج مرا نزدیک گرداند.»

📚شیفتگان حضرت مهدی، ج1

📌یک معیار برای سنجش عشق :

 برای خودمان بیشتردعامیکنیم یافرج مولایمان؟ خودمان مهم تریم یا رهایی اماممون از زندان غیبت؟

🔺 #تلنگر 🔺

🔜⛅️أللَّھُمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَرَج⛅️🔜

دسته ها :
جمعه 27 1 1395 0:48

️از امام زمان (عج) نقل شده که در دعایی عرضه می‌دارد:

«و اتقرّب الیک بخیرة الأخیار، و امّ الانوار، الانسیة الحوراء، البتول العذراء، فاطمة الزهراء» 

«و به تو نزدیکی می‌جویم به برگزیده‌ی برگزیدگان، و مادر انوار، و انسیه‌ی حوراء، بتول عذراء، فاطمه‌ی زهرا».

✅فاطمه‌ی زهرا (س) از چنان عظمتی برخوردار است که حتی امام زمان (عج) به وسیله‌ی او به سوی خداوند متعال تقرب می‌جوید».

1. بحارالانوار، ج 95، ص 378.

دسته ها :
جمعه 27 1 1395 0:45

در روایات فراوانی گفته شده برخی از میراث پیامبر اکرم(‏ص) و ائمه اطهارعلیهم السلام نزد حضرت مهدی(ع) است. از جمله آنها پیراهن پیامبر(ص)

یعقوب بن شعیب از امام صادق‏ (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

«آیا پیراهن قائم را که با [بر تن داشتن] آن قیام کند، نشانت ندهم؟ عرض کردم: چرا... پس [آن حضرت] جعبه ‏ای را خواست و آن را گشود و از آن پیراهن کرباسی را بیرون آورد. آن را باز کرد (یا روی زمین پهن کرد). ناگاه دیدم در آستین چپ آن، خون مشاهده می‏شود (خون آلود است)

🏼سپس فرمود: این پیراهن رسول خدا(ص) است؛ روزی که دندان‏های پیشین آن حضرت ضربه دید، آن را بر تن داشت و قائم دراین پیراهن قیام خواهد کرد. [راوی گوید:] من آن خون را بوسیدم و بر روی خویش نهادم 

(به صورت خود مالیدم). سپس امام صادق‏(ع) آن را در هم پیچید و برداشت». 

همچنین ابوبصیر از حضرت صادق‏ (ع) چنین نقل کرده است: «...یَکُونُ عَلَیهِ قَمِیصُ رَسُولِ اللهِ‏صلی الله علیه وآله الَّذِی عَلَیْهِ یَومَ اُحُدٍ...» ؛ «... پیراهن رسول خدا(ص) که در روز احد به تن داشت، بر تن او است...».🏼

🏼البته دربرخی روایات نیز لباس حضرت مهدی(ع) همان لباس حضرت علی(ع) بیان 

شده است.

حماد بن عثمان می‏گوید: در خدمت امام صادق‏( ع) بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: خداوند به صلاحت دارد! شما فرمودید که علی بن ابیطالب‏ (ع)لباس خشن به تن می‏کرد؛ پیراهن چهار درهمی می‏پوشید و امثال این‏ها، در حالی که می‏بینم شما خود جامه ‏ای نیکو پوشیده ‏اید!

حماد می‏گوید: حضرت به او فرمود: «علی بن ابیطالب‏ (ع) آن لباس‏ها را در زمانی می‏پوشید که عیب نبود.اگر چنان لباس‏هایی را امروز

می‏پوشید موجب شهرت او می‏شد.

🏼امام صادق‏ (ع)در این باره فرموده است: «پس بهترین لباس هر زمانی، لباس اهل آن زمان است؛ ولی هنگامی که قائم ما اهل بیت قیام کرد، لباس علی (ع)را بر تن کرده و به روش آن حضرت عمل خواهد کرد».

[1] الغیبة، ص 243، ح 42. 

[2] همان، ص 307، باب 19، ح 2. 

[3] الکافی، ج 1، ص 411، ح 4

دسته ها :
چهارشنبه 25 1 1395 5:6

 از لقب‌های حضرت مهدی (عج)

در روایات، "صاحب الدار" یاد شده است.

 اما مقصود از «دار» (خانه)، خانه پدری و جدّ آن حضرت است که آن‌جا غایب شده است. 

 از آن‌جا که ذکر نام آن حضرت، در آن دوران جایز نبود، برای اشاره به آن حضرت، از انواع کنایه‌ها استفاده شد که از جمله «صاحب الدار» است.

 اسحاق بن یعقوب می گوید: 

«از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه‌ای که در آن، پرسش‌های سختی را مطرح کرده بودم، به حضرت مهدی (عج) برساند. پس توقیعی به خط مولایمان «صاحب الدار» صادر شد….»

1- شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص290؛ ص362؛ محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج51، ص349.

دسته ها :
شنبه 21 1 1395 22:41
X